Fer’î Med’ler

FER’î MED’LER

1. Medd-i Muttasıl:

„Harf-i med“den sonra aynı kelimede,“sebeb-i med“den „hemze“ bitişik olarak gelirse, Medd-i Muttasıl olur.

Medd-i Muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.

2. Medd-i Munfasıl:

„Harf-i med“den sonra ayrı kelimede „sebeb-i med“den „hemze“ bulunursa, Medd-i Munfasıl olur.

Medd-i Munfasıl da dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâcip değildir, câizdir.

3. Medd-i Lâzım:

„Harf-i med“den sonra aynı kelimede, „sebeb-i med“den „lâzım sükun“ bulunursa, Medd-i Lâzım meydana gelir.

Medd-i Lâzım, dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.

4. Medd-i Ârız:

„Harf-i med“den sonra aynı kelimede, „ârızî sükun“ bulunursa, Medd-i Ârız meydana gelir.

Medd-i Ârız’ı iki ya da dört elif miktarı uzatmak câizdir.

5. Medd-i Liyn:

„Harf-i liyn“den sonra aynı kelimede sebeb-i med olarak sükûn bulunursa Medd-i Liyn meydana gelir.

Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunan dir. Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü olma şartı vardır.

„Medd-i liyn“de uzatma, liyn harfi üzerinde yapılır, harekede değil.

Not: „Harf-i liyn“den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, ârızî sükûn ise; bu taktirde medd-i liyn, medd-i ârız’a benzer.

„Harf-i liyn“den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, lâzım sükûn olursa; o zaman medd-i liyn, medd-i lâzım’a benzer.

);