Hükmürra

HÜKMÜRRA

„Ra“ harfinin okunuş şeklidir.

1. „Ra“ harfi, ötre ya da üstünlü olursa kalın okunur.

2. „Ra“ harfi, esreli olursa ince okunur.

3. „Ra“ harfi kendisi sakin, önceki harf ötreli veya üstünlü olursa kalın, esreli olursa ince okunur.