İdğâm-ı Bilâ Gunne

İDĞAM-I BİLÂ GUNNE (Gunnesiz İdgam)

Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra yani, harfleri gelirse gunnesiz idgam yapılır. İdgam, katmak demektir. Gunne, genizden gelen sese denir.

Burada, tenvinden sonra harflerinden geldiği için, tenvindeki nun sesi, lâm harfine katılarak okunur.

Tenvinden sonra harflerinden geldiği için, tenvindeki nun sesi, ra harfine katılarak okunur.

);