İdğâm-ı Meal Gunne

İDĞAM-I MEAL GUNNE (Gunneli İdgam)

Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra , yâni harflerinden biri gelirse gunneli idgam yapılır.

Sohbet

GÜNÜN KONUSU
GÜNÜN TAKVİMİ
GÜNÜN MENKIBESİ