İdğâm-ı Mütegaribeyn

İDĞAM-I MÜTEGARİBEYN

Birbirlerine yakınlığı olan harflerin idgam edilmesidir.

Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir. İki gruba ayrılırlar: