İglab

İGLAB

Tenvin veya nûn-i sakin’den sonra harfi gelirse iglab yapılır.

İglab, çevirmek demektir. „Nun“ sesi „mim“e çevrilir.