İhfa

İHFA

Tenvin veya nûn-i sakin’den sonra ihfâ harflerinden biri gelirse, tenvin veya nûn-i sakinin gunnesi tutularak okunur. Buna ihfâ denir.

AÇIKLAMA

Tenvin veya nûn-i sakinden sonra:

1. harfleri gelirse,idgâm-ı meal gunne.

2. harfleri gelirse,idgâm-ı bilâ gunne.

3. harfi gelirse iglab.

4. harfleri gelirse ızhar.

5. Yukarıdaki onüç harf dışında kalan onbeş harf gelirse ihfâ olur. İhfâ
harfleri geri kalan bu onbeş harftir.

);