Med ve Sebeb-i Med

MED

Uzatmak demektir. İki çeşittir:

1. Tabii Med (Medd-i Tabii):

Bir harfin önüne harf-i med gelirse, o harf uzatılarak okunur. Buna, medd-i tabii; yani tabii med denir.

Tabii med hareke uzunluğunun iki katı uzatılır. Buna „bir elif miktarı“ denir.

2. Fer’î Med:

Tabii med’de ziyâde yapılarak meydana gelen „Med“dir.

Tabii med, bir elif miktarı uzatıldığı
halde, fer’î med 2, 3 veya 4 elif miktarı uzatılır.     Fer’î Med’in yapılabilmesi için iki
sebep vardır. Buna „Sebeb-i Med“ denir.

SEBEB-İ MED

„Tabii Med“di, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebidir. İki tanedir:

);