Mîm-i Sâkin’in Üç Hali

MÎM-İ SÂKİN’İN ÜÇ HALİ:

Mîm-i sâkin, üzerinde cezim bulunan „mim“e denir.

1. Mîm-i sakinden sonra „mim“ harfi gelirse, idğam-ı misleyn meal gunne denir.

2. Mîm-i sakinden sonra „be“ harfi bulunursa dudak ihfâsı olur.

3. Mîm-i sakinden sonra „mim“ ve „be“ harfleri dışında bir harf bulunsa o zaman ızhar olur.

);