Tenvin ve Kasr

TENVİN

Üç tanedir:

Tenvin, nunlamak; yani „nun“ sesiyle okumak demektir.

KASR

Kısaltmak demektir. Uzatmadan okumak anlamına gelir. Okuyuşta aslolan kısa okumaktır.

Uzatmak için bir sebep bulunmadıkça uzatma yapılmaz. Meselâ:

Bu kelime „Eee vee lee“ şeklinde okunamaz.